Draft #21

Ayoko nang Makita ka.
Ayoko na.

Dahil simula ng gabing iyon,
Kung saan walang pag-aalinlangan mo akong niyakap,
Noon din ang gabing nagpatunay na kailanma’y hindi mo ako makukuhang mahalin.

Ayoko nang makita ka.
Ayoko na.

Dahil nakapapagod din pa lang maging manhid na sandalan ng pusong minsanang napapagal.
Nakangangawit din pa lang maging balikat ng mga matang lumuluha.

Ayoko nang makita ka.
Ayoko na

Dahil binigay ko na ang lahat ng walang kasiguraduhan.
Kaya nanatili akong sugatan.

Sapagkat matagal na kitang isinuko sa kalawakan,
Subalit binitbit mo ang aking pagmamahal.

Ayoko nang makita ka.

Ayoko na.
Kaya pakiusap,
pakiusap,
pakiusap,
Kahit ngayon lang,
Hayaan mo akong maging malaya.

Default image
johnkrux
John Krux bleeds poetry. He eats words for breakfast
Articles: 26

11 Comments

  1. Cantuba, Ma. Rinzele L.
    HSOCCFM MAR 141

    -Minsan may bagay talaga na dapat nalang isuko.

Leave a Reply