Kamalayan sa nangyayaring “pang-bubully“ sa loob at labas ng paaralan

Ang bullying ay pisikal o emosyonal na pananakit. Gustong ipakita ng nananakit na higit siyang malakas kaysa isa. At ang bullying ay nangyayari tuwi-tuwina.

Kamalayan sa nangyayaring “pang-bubully“ sa loob at labas ng paaralan

 

Ang bullying ay pisikal o emosyonal na pananakit. Gustong ipakita ng nananakit na higit siyang malakas kaysa isa. At ang bullying ay nangyayari tuwi-tuwina.

 

Mayroong higit isang uri ng pananakit o bullying:

 

1.Pisikal na pananakit tulad ng panunulak, panununtok, pangunguwelyo

 

2. Pananakit sapamamagitan ng mga salita tulad ng panunukso o pagmumura

 

3. Pangkatang pananakit o social bullying tulad ng pagpapalaganap ng tsismis laban sa isang tao o pag-iwas sa tao makasama sa isang pangkat

 

4. Pananakit sapamamagitan ng internet tulad ng pag-post sa facebook ng masasakit na salita o pagpapakita ng mga hindi magagandang larawan para lang magpahiya.

 

 

Kausapin mo na ang iyong anak tungkol sa bullying bago mo pa makita ang anak mong nasa dulo ng pananakit

Ipaliwanag mo sa kaniya kung bakit mahalaga para sa iyo na maunawaan niya ang bullying:

 

Medyo mahirap malaman kung nagbibiro lang ang isang tao o sadyang nang-aasar na siya at nananakit na. Kung sakaling nasasaktan ka na sa ginagawa niya, pag-usapan natin at alamin nating kung anong pwede nating gawin.

 

Sa ating pamilya, naniniwala tayong may karapatan ang lahat na makatanggap ng paggalang. Kaya, kapag nagbibitaw ka ng mga salitang hindi maganda, o nanunulak, o namamalo, o namamahiya, hindi ka nagbibigay paggalang.

 

Laruin niyo ang larong “paano kaya kung…”

Tanungin ang bata, “paano kaya kung…”:

 

* May makita kang kaklaseng inaasar at pinipikon ng isa pang kaklase?

* Minura ka ng iyong kaklase?

* Nasaktan mo ang damdamin ng is among kaklase?

 

 

Hanapin ang mga palatandaan ng pam-bu-bully

Kausapin ang iyong anak tungkol sa kung anong nangyayari sa loob ng paaralan. Maaari siyang na-bu-bully kung…

 

ü Ayaw na niyang pumasok sa kalagitnaan ng taon

ü Mayroon kang nakikitang mga marka sa katawan (sugat o bugbog) mahigit dalawang beses sa isang buwan

ü Palaging malungkot at balisa siya kapag papasok na

ü Kung lagi siyang nagrereklamo, umaarte o talagang sumasakit ang ulo o tiyan

 

Pwede rin namang siya ang nam-bu-bully kung…

 

· Nahihirapan siyang kontrolin ang kaniyang galit

· Magaslaw, mayabang  o agresibo ang kaniyang mga kilos

· Laging napapatawag ng guro o nabibigyan ng mababang marka sa kabutihang-asal

· Mayroong siyang mga kaibigang kilalang nam-bu-bully

 

 

Magsalita kung makakita ng mga palatandaan ng bullying

 

1. Kausapin ang mga guro ng iyong anak kung sakaling pakiramdam mo ay sangkot siya sa pam-bu-bully ang ibang bata

 

2. Kung nam-bu-bully ang iyong anak, baka sakaling kailangan niyang matutunan kung paano kontrolin ang kaniyang galit o kung paano mabibigyan ng gabay ang anumang suliranin na kaniyang hinaharap ngayon

 

3. Kung nakakaramdam ang iyong anak ng pananakit mula sa iba, ipaalala mo sa kaniya ang kahalagahan ng hindi paghihiganti. Hindi mabuting solusyon ang pakikipag-away bagkus ay magsabi siya sa guro o administrasyon.

 

Bullying

Angelita Madiam

Angelita Madiam

Articles: 1

One comment

  1. BARCELONA, EMMANUEL III C.
    FIN 144

    I think that bullying is something that is pointless. There is not a point in putting someone else down because it makes someone else feel better about themselves. I think that if everyone keeps there comments to themselves, everything would be better and no ones feelings would be hurt. If anyone is getting bullied my advice is to talk to someone about it and get help and try to stop it if you know someone getting bullied.

Leave a Reply