the ugly writers

Ika-Apat

Isang araw nakilala kita. Hindi na ako sanay pero ako’y buong pusong nagpakilala. Hindi pa ako handa pero ako’y nagpakita. Tapos kinilala ka pa. Nagbabakasakali lang naman.
the ugly writers

Raft

Now that she is halfway here, the distance decreases and, the giant saucer of the horizon doesn’t reach in, but flips itself knowingly.