Sean Kenneth S. Cabales

Sean Kenneth S. Cabales

Totoo sa Hindi

fake news totoo sa hindi the ugly writers
Sa paglaganap ng modernong teknolohiya sa ating bansa ay sya ring pagtaas ng bilang ng paglaganap ng mga pekeng impormasyon o balita na ating nakukuha.