Hannah Grace Buitre

Fake News

Fake News
Isinusulong ang adbokasiyang ito na paigtingin ng batas sa pagpapalabas ng mga balita hindi lamang sa telebisyon kundi pati na rin sa social media. Layon din ng adbokasiyang ito ang pagiwas sa mga maling impormasyon na pwede ikapahamak ng taong…