the ugly writers

Black People

Back in time apart from the hate A black man's pride fought like lions With a pack of wolf's in sheeps coat
the ugly writers

“Kuya”

Saksi ang kanilang mata marinig ng dalawa nilang tenga ang matamis na pwedeng maganap habang binabasa ng bibig na naka-buka ang bawat pangyayari sa liham kung gaano mo ako mapapasaya
the ugly writers

Her Strong Heart

Her Strong Heart is a poem written by Khazran Khan and shared with The Ugly Writers under the theme Entropy: Overcoming Destruction for the month of July   Her Strong Heart   ​Today let me narrate a tale, A tale…

the ugly writers

Open

Today, I am letting you go as I free myself from the phantom bond that binds us.
the ugly writers

Mare Tama Na – Martina

Sa tanghalia'y hapag ko ang bigat ng konsensiyang pasan-pasan ng dib-dib kong naninikip. Kailan sila titigil? Hindi ko batid. Paulit-ulit, nakakasira, nakakapundi.