Losing But Fighting

I am a lone sojourner of this crazy adventure Where armor is shattered and sword has been broken I am a fighter who lost his fight in a battle Where his army has taken aback and flinched in fear of losing their lives

FOREVER DO EXIST

If after some time you forget about the things we’ve done, Look back at the memories we created as one. While with doubts and fears of a novice artist Together we chose to say that yes, we can do this!…

Paano Gumuhit ng Pagmamahal?

Paano ba gumuhit ng pagmamahal? Hugis puso ba Para masabing tama iyon? Trianggulo ba? Para naman may rurok o taas ‘yong kasiyahan? Parisukat? Para may limitasyon ang mga bagay-bagay? O bilog? Nang sa ganoon ay masabing walang hanggan? ***** Siguro,…

No More

I don’t think you have even the slightest idea How much I hurt How difficult it is to move on from the past Because the pain, the pain you caused persists No matter how many times I try and pick…

Wish

I wish you knew that you can make me happy. I wish you feel it every time I talk to you. I wish I could tell you how much I like you. I wish you’ll feel the same way too.…

Hope

I gaze upon a bed of darkness Only when I squint do I see a bit of twinkling Each glitter a reminder of dreams and hopes Each weak flicker whispering to take a firm grip and hold on. I stretch…

Rut

Have you ever done something you never really wanted Been with someone you never really cared for Been anywhere you didn’t want to be in Stuck at a situation But still go through with it? Simply because you have no…

Unmasked

I thought we were on our way to something wonderful — Something grand Something beautiful.   All of a sudden, I wake up to a new day with you gone. Just like that — Like the days and weeks before…

Ikalimang Kabanata: Sa Pagitan

Paano natin isusulat ang mundong walang kasiguraduhan? Sa pagitan ba ng bawat linya ay paiibigin ko ang aking letra? At nang mapunan nito ang mga espayo, Upang makabuo ng liriko at melodiya ng pagmamahal. Paano natin sisimulan ang isang pangungusap…

Wake up bes

patuloy ka na lang bang masasanay sa kwentong hindi ikaw ang bida. sa istoryang para sa kanila lang. sa pelikulang ang tema Ay ikaw ang kontrabida.  sa bawat katapusan ng kwento na ikaw ang talo! pero umaasa ka pa din…