the ugly writers

Mundo

Ang hilig mong maglakbay. Nakikigulo sa mundo ng iba't ibang tao na mararaanan mo. Ang hilig mong ayusin yung mga taong sa dulo'y naging dahilan din ng pagkawasak mo.
the ugly writers

Mananatili o Bibitaw

Mananatili o Bibitaw is a tagalog poem written by Ms. Christine Ponce and shared with The Ugly Writers for the month of November.   Mananatili o Bibitaw   Isa sa pinakamahirap na desesyon Kapag nagmahal ka,mananatili o bibitaw na Minsan…

the ugly writers

Sa Susunod

Sana sa susunod ay ako nalang, ako nalang iyong magugustuhan mo. Ako na’lang iyong hanggang sa dulo ay makakasama mo. Hindi lang mula sa pagkamusmos kundi hanggang sa ikaw ay maging Lolo. Ako na’lang iyong pipiliin ng iyong puso. Ako lang ang siyang laging nasa tabi mo hanggang sa magwakas ating mundo.
the ugly writers

Love Can Wait

𝖳𝖺𝗇𝗈𝗇𝗀 𝗄𝗈, 𝗆𝗂𝗇𝗌𝖺𝗇 𝗄𝖺 𝗇𝖺 𝖻𝖺𝗇𝗀 𝗎𝗆𝗂𝖻𝗂𝗀 𝗌𝖺 𝗍𝖺𝗈𝗇𝗀 𝖺𝗄𝖺𝗅𝖺 𝗇𝖺𝗍𝗂𝗇 𝗆𝖺𝗉𝖺𝗉𝖺𝗌𝖺𝖺𝗍𝗂𝗇?? 𝖸𝗎𝗇 𝖻𝖺𝗇𝗀 𝗁𝗂𝗇𝖽𝗂 𝗄𝖺 𝖼𝗋𝗎𝗌𝗁 𝗇𝗀 𝖼𝗋𝗎𝗌𝗁 𝗆𝗈? 𝖸𝗎𝗇𝗀 𝗂𝖻𝖺 𝗇𝖺𝗆𝖺𝗇 𝗇𝖺𝗉𝖾 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗭𝗢𝗡𝗘.. 𝖡𝖺𝗄𝗂𝗍 𝗇𝖺𝗇𝗀𝗒𝖺𝗒𝖺𝗋𝗂 𝗒𝗎𝗇? 𝗄𝖺𝗌𝗂 𝗆𝖺𝗌𝗒𝖺𝖽𝗈 𝗍𝖺𝗒𝗈𝗇𝗀 𝗇𝖺𝗀𝗆𝖺𝗆𝖺𝖽𝖺𝗅𝗂..𝗀𝗎𝗌𝗍𝗈 𝗇𝖺𝗍𝗂𝗇, 𝖺𝗇𝗀 𝖫𝖮𝖵𝖤 𝖺𝗒 𝗉𝖺𝗋𝖺𝗇𝗀 𝗂𝗌𝖺𝗇𝗀 𝗂𝗇𝗌𝗍𝖺𝗇𝗍 𝗇𝗈𝗈𝖽𝗅𝖾𝗌 𝗇𝖺 𝗆𝖺𝗅𝗎𝗅𝗎𝗍𝗈 𝖺𝗀𝖺𝖽 𝖺𝗍 𝗆𝖺𝗉𝖺𝗉𝖺𝗄𝗂𝗇𝖺𝖻𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇.