the ugly writers

Among others, you are more than a flower to me. The best thing that happens to me. The best thing I ever have. You are the one I will forever be grateful for, for you did something more magical. Just like Buddha said, “If we could see the miracle of a single flower clearly our whole life would change.” …

Continue readingA Romance Like A Flower

the ugly writers

Isang senyales lamang Panginoon. Sapagkat naririnig ko na ang tren. Napakalakas ng tunog nito.Nararamdaman ko na ang pagyanig ng lupa habang ang aking mga palad ay nakalapat habang ako ay humihingi ng kapatawaran.Nang maya-maya pa ay… …

Continue readingSenyales