the ugly writers

Bagong taon na, ayoko na

Ayoko nang makausap ka, kasi sa bawat tawa mo naaalala ko yung mga panahon na ako pa ang dahilan ng iyong pagsaya. Ayoko nang malaman kung anong ginagawa mo, kasi wala akong ibang gustong gawin kundi ang kumapit sa iyo.
the ugly writers

See You 2020

This year has been really tricky, it taught me so many things in life. I've been through so many adventures and obstacles. The road has been rocky but it is all worth it.