When a Woman's Heart Hurt

When A Woman’s Heart Hurts

Against my will, the salty tears assaulted my cheeks as quickly as I could wipe them away. I just needed a good cry. I needed to dispel all this hurt and just move on. I wasn't sure I could do this. Another gulp of air and a sob caught in my throat.
Untitled-3

Stereotype

Through the years, we have been branded by our religious views, gender preference, skin color and body shape. We create standards for each other to be socially acceptable.
Mga Batang 90s

Mga Batang 90’s

Dati rati ay napaka simple ng buhay, Ng mga kabataang walang iniisip na anumang bagay. Sila’y nagsisipag at nagtatagisan sa skwela, Magagalang at sumusunod sa magulang.

Essence of Life

“ESSENCE OF LIFE” This advocacy, I want to tackle all my thoughts about depression, suicidal incident and LGBT. DEPRESSION Kaartehan? sakit ng pang mayaman? kulang sa paniniwala sa Diyos? walang nagmamahal? nalulungkot lang yan? Iilan lang yan sa mga sinasabi…