Untitled-3

Stereotype

Through the years, we have been branded by our religious views, gender preference, skin color and body shape. We create standards for each other to be socially acceptable.

Essence of Life

“ESSENCE OF LIFE” This advocacy, I want to tackle all my thoughts about depression, suicidal incident and LGBT. DEPRESSION Kaartehan? sakit ng pang mayaman? kulang sa paniniwala sa Diyos? walang nagmamahal? nalulungkot lang yan? Iilan lang yan sa mga sinasabi nila kapag nabanggit mo ang depression, Ang depression ay hindi nakakahawang sakit o biglang susulpot…

Saging Queen – Birit Queen

Ako nga pala si Malena, dalawampung taong gulang. “Saging Queen” kung tawagin sa amin, “Birit Queen” naman ang palayaw ng iba. Isa kasi sa pamamaraan ng pagtawag ko sa aking mga suki ay ang pagkanta. Naaaliw kasi sila madalas ‘pag naririnig nila akong kumakanta.