Dapit-hapon

paano ko nanaising magpatuloy kung sa bandang huli ay maraming mawawala? sapat na sakin ang dalawampu't walong taon na nasilayan ko ang kariktan ng daigdig,