the ugly writers

Senyales

Isang senyales lamang Panginoon. Sapagkat naririnig ko na ang tren. Napakalakas ng tunog nito.Nararamdaman ko na ang pagyanig ng lupa habang ang aking mga palad ay nakalapat habang ako ay humihingi ng kapatawaran.Nang maya-maya pa ay...

Bully, Bullied, Bullies

Being bullied is the worst part that may happen in your life. It might happen in your school or in your job. The feeling of being trapped in a world where you can’t fend for yourself. The shame and depression that…