Syl Sabastian theuglywriters

A Deluge of Comfort

Drought always ends in rain. Sometimes, the profoundly obvious, is also profoundly impactful. We received rain last night, after half a year of no-rain. I love the rain. Rain brings me joy, comfort, peace and a profound happiness. It’s as…

Hiram

Hiram   Ikaw ang syang nagaarin ng plumaheng nalalagas sa aking mga pak-pak sa tuwing lumalagapak galing sa matayog na paglipad. Sa bawat araw na pahiram na mga ngiti at  humahal na sandali paglagos ng aking mga daulat ay gumagaan…