Si JD

                                                                 Yung pinag gayahan at yung dinrawing Tools Used: 3B, 4B, HB, Charcoal Dark and Medium Paper Used: Corona Sketch Pad