Dapit-hapon

paano ko nanaising magpatuloy kung sa bandang huli ay maraming mawawala? sapat na sakin ang dalawampu't walong taon na nasilayan ko ang kariktan ng daigdig,
the ugly writers

Late Night Conversation

And I can't get over you. I cannot just erase you in my mind. I cannot just unlove the spirit that lives in your chest, and just like how you vanished, I cannot convince myself that you were just a mirage from a lucid dream.

Hiram

Ikaw ang syang nagaarin ng plumaheng nalalagas sa aking mga pak-pak sa tuwing lumalagapak galing sa matayog na paglipad. Sa bawat araw na pahiram na mga ngiti at  humahal na sandali paglagos ng aking mga daulat ay gumagaan kapara ng…