the ugly writers

Late Night Conversation

And I can't get over you. I cannot just erase you in my mind. I cannot just unlove the spirit that lives in your chest, and just like how you vanished, I cannot convince myself that you were just a mirage from a lucid dream.

Hiram

Hiram   Ikaw ang syang nagaarin ng plumaheng nalalagas sa aking mga pak-pak sa tuwing lumalagapak galing sa matayog na paglipad. Sa bawat araw na pahiram na mga ngiti at  humahal na sandali paglagos ng aking mga daulat ay gumagaan…