the ugly writers

Religion and Politics

We did not agree on much, and more often than not, I was trying to derail whatever big-government scheme he had just concocted. And, in those years that Republicans held the majority in the Senate, when it came to getting…

Litanya Kay Tonyo

Isa na lang, isang beses pa Bago mo tuluyang lisanin ang mga pinagsaluhang tuwa at luha Baka maaari pang pag-usapan, hindi ganyang lagi kang tulala O kayay tatawa, pagdaka’y iiyak Ano ngayon ang kahulugan ng katinuan? Gayong pilit mo itong…

On Losing Friends… 

They say we lose friends and we gain new ones. It’s really devastating to be in an actual process of losing one. To actually see it take place and this is never the kind wherein you two just drift away.…