the ugly writers

Padayon

Ang bawat 'sang kataga ang siyang magsisilbing tangway, Mga katagang katotohanan ang s'yang tinataglay. Ito rin ang magsisilbi at gagamitin kong pangkulay, Sa pagpinta ng isang bagong kabanata ng aking buhay.