the ugly writers

Pag-iisa

Madalas ang pananahimik ay senyales ng lubos na pagkabahala Pinipigil ang emosyong gusto ng makawala Ngumingiti kahit luha'y nahahalata At ikukubli ang lahat sa likod ng maskara