the ugly writers

Alam kong ako’y di nag-iisa

Alam kong ako’y di nag-iisa is a tagalog poem by Ms. Jelyn V. Chavez and shared with The Ugly Writers for the month of November.   Alam kong ako’y di nag-iisa   Tila isang munting bata Nakalapat ang dalawang paladโ€ฆ

the ugly writers

Love Can Wait

๐–ณ๐–บ๐—‡๐—ˆ๐—‡๐—€ ๐—„๐—ˆ, ๐—†๐—‚๐—‡๐—Œ๐–บ๐—‡ ๐—„๐–บ ๐—‡๐–บ ๐–ป๐–บ๐—‡๐—€ ๐—Ž๐—†๐—‚๐–ป๐—‚๐—€ ๐—Œ๐–บ ๐—๐–บ๐—ˆ๐—‡๐—€ ๐–บ๐—„๐–บ๐—…๐–บ ๐—‡๐–บ๐—๐—‚๐—‡ ๐—†๐–บ๐—‰๐–บ๐—‰๐–บ๐—Œ๐–บ๐–บ๐—๐—‚๐—‡?? ๐–ธ๐—Ž๐—‡ ๐–ป๐–บ๐—‡๐—€ ๐—๐—‚๐—‡๐–ฝ๐—‚ ๐—„๐–บ ๐–ผ๐—‹๐—Ž๐—Œ๐— ๐—‡๐—€ ๐–ผ๐—‹๐—Ž๐—Œ๐— ๐—†๐—ˆ? ๐–ธ๐—Ž๐—‡๐—€ ๐—‚๐–ป๐–บ ๐—‡๐–บ๐—†๐–บ๐—‡ ๐—‡๐–บ๐—‰๐–พ ๐—™๐—ฅ๐—œ๐—˜๐—ก๐——๐—ญ๐—ข๐—ก๐—˜.. ๐–ก๐–บ๐—„๐—‚๐— ๐—‡๐–บ๐—‡๐—€๐—’๐–บ๐—’๐–บ๐—‹๐—‚ ๐—’๐—Ž๐—‡? ๐—„๐–บ๐—Œ๐—‚ ๐—†๐–บ๐—Œ๐—’๐–บ๐–ฝ๐—ˆ ๐—๐–บ๐—’๐—ˆ๐—‡๐—€ ๐—‡๐–บ๐—€๐—†๐–บ๐—†๐–บ๐–ฝ๐–บ๐—…๐—‚..๐—€๐—Ž๐—Œ๐—๐—ˆ ๐—‡๐–บ๐—๐—‚๐—‡, ๐–บ๐—‡๐—€ ๐–ซ๐–ฎ๐–ต๐–ค ๐–บ๐—’ ๐—‰๐–บ๐—‹๐–บ๐—‡๐—€ ๐—‚๐—Œ๐–บ๐—‡๐—€ ๐—‚๐—‡๐—Œ๐—๐–บ๐—‡๐— ๐—‡๐—ˆ๐—ˆ๐–ฝ๐—…๐–พ๐—Œ ๐—‡๐–บ ๐—†๐–บ๐—…๐—Ž๐—…๐—Ž๐—๐—ˆ ๐–บ๐—€๐–บ๐–ฝ ๐–บ๐— ๐—†๐–บ๐—‰๐–บ๐—‰๐–บ๐—„๐—‚๐—‡๐–บ๐–ป๐–บ๐—‡๐—€๐–บ๐—‡.
the ugly writers

FRIENDZONE

Di ko alam kung bakit sa simple mong ngiti akoy masaya.. Masaya ako lalo na pag boses mo aking napapakinggan.. napapakinggan mo ba ang bawat tibok ng puso ko sa tuwing... ako ay nahuhulog sa iyo??