Panatang Makabayan

“Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.” Panatang Makabayan, pinakabisado sa atin to mula elementarya hanggang hayskul. Napakaganda ng mensahe pero naisasapamuhay ba natin? Sa isip Nag-iisip pa ba tayo ng kapakanan ng…