the ugly writers

Someone I love

But to love someone at their lowest, to love someone despite how broken they feel, when they're lost, when you're willing to stand by them no matter how challenging or difficult things can be.
the ugly writers

You need to prioritize yourself

I need to understand that it's okay to be tired. I need to understand that it's okay to walk away from someone who cannot hold your soul the way you hold theirs. I need to understand that I'm not weak failing to save someone who did not want to be saved
the ugly writers

Kakayanin ko

Natatakot akong mawalan na ng tuluyan ang kumpyensa ko sa sarili na nakakayanin ko. Natatakot ako sa lahat ng disappoinment na matatamo ko mula sa tao nag titiwala na kaya ko. Natatakot ako magsimula ng panibago kasi nasanay na ako.