00:00 hours

00:00 Hours

I made it at 00:00.
Since there are no deafening sounds from monsters trying to destroy me. There is no light bulb forcing me to write about you. Lastly, I made it since my soul endures the pain without you.

Shattered Fragments

I know you’re sad. All of a sudden you found yourself in an unfair situation — collecting all the broken pieces of your soul. I don’t know what is the reason for your unhappiness. Perhaps, people failed you, rejected you, they broke your heart for a blurred thought — they left you. And I am…

Draft #21

Ayoko nang Makita ka. Ayoko na. Dahil simula ng gabing iyon, Kung saan walang pag-aalinlangan mo akong niyakap, Noon din ang gabing nagpatunay na kailanma’y hindi mo ako makukuhang mahalin. Ayoko nang makita ka. Ayoko na. Dahil nakapapagod din pa lang maging manhid na sandalan ng pusong minsanang napapagal. Nakangangawit din pa lang maging balikat…

Veins and Arteries

I studied the nature of human veins. It is a system of blood vessels where the blood flows and it was tasked to transport the blood back to our hearts. Then I remember you. You are not the veins; however, you are the arteries. Your mission is to carry the blood whose rich in oxygen…

Delusions

I love to imagine things. I really love to imagine how far my love for you would go if I was right. I love to dream of you and me. But still, when I was imagining things about you, There was a picture of words that were continuously coming back and forth And those words are,…

Nightmares

It was a night of oblivion Obscurity and misconception. The sky painted with deep blue black With its flickering stars. The moon is hiding her beauty In the midst of dreary clouds. And I saw you in my paper When I am writing a poem. My eyes blurted Through lines and letters. And it turns…

Ikalimang Kabanata: Sa Pagitan

Paano natin isusulat ang mundong walang kasiguraduhan? Sa pagitan ba ng bawat linya ay paiibigin ko ang aking letra? At nang mapunan nito ang mga espayo, Upang makabuo ng liriko at melodiya ng pagmamahal. Paano natin sisimulan ang isang pangungusap na hindi malaman kung anong letra ang unang ilalagak? Na siyang magdudulot ng galak at…

Ikaapat na Kabanata: Ang Tula

Ito ay hindi tula. Isa lamang itong kathang kinapalooban ng mga salita. Ipinagitan sa bawat linya at akda. Inipit sa lalim ng isang dula. At sa huli’y iginapos sa gitna ng kawalan at kalawakan. Ito ay hindi tula. Ito ay mga titik sa gitna ng blankong papel, Na patuloy ginagamay ng aking mga kamay, Nang…