the ugly writers

Pag-iisa

Madalas ang pananahimik ay senyales ng lubos na pagkabahala Pinipigil ang emosyong gusto ng makawala Ngumingiti kahit luha'y nahahalata At ikukubli ang lahat sa likod ng maskara
the ugly writers

Ika-Apat

Isang araw nakilala kita. Hindi na ako sanay pero ako’y buong pusong nagpakilala. Hindi pa ako handa pero ako’y nagpakita. Tapos kinilala ka pa. Nagbabakasakali lang naman.