Dayuhan

Dayuhan

Ang dayuhan ay lubhang namangha sa dalaga. Pagkat taglay nito ang ganda ng isang diwata. Kaya naman dali dali syang nag-alay at sumamba sa kanya. Pinuno nya ito ng malamusikang salita sa gabi’t umaga.

Well of sorrow

I could remember how deep we were in-love. It was a well filled with love. Digging it deeper as days passed. But, an unexpected day came. You felt tired. The love we had slowly dried up.  And now the well…