the ugly writers

Aerokinesis

Nothing ever remains unknown. We know this. Sooner or later, the winds will change with us, and us with it.
the ugly writers

Sa Susunod

Sana sa susunod ay ako nalang, ako nalang iyong magugustuhan mo. Ako na’lang iyong hanggang sa dulo ay makakasama mo. Hindi lang mula sa pagkamusmos kundi hanggang sa ikaw ay maging Lolo. Ako na’lang iyong pipiliin ng iyong puso. Ako lang ang siyang laging nasa tabi mo hanggang sa magwakas ating mundo.
the ugly writers

Looking Down On Me

Maybe the moon is looking down at me Convincing to be radiant as I can be Asking me to never take a rest And keep on doing my best