the ugly writers

Sa Susunod

Sana sa susunod ay ako nalang, ako nalang iyong magugustuhan mo. Ako na’lang iyong hanggang sa dulo ay makakasama mo. Hindi lang mula sa pagkamusmos kundi hanggang sa ikaw ay maging Lolo. Ako na’lang iyong pipiliin ng iyong puso. Ako lang ang siyang laging nasa tabi mo hanggang sa magwakas ating mundo.
the ugly writers

Looking Down On Me

Maybe the moon is looking down at me Convincing to be radiant as I can be Asking me to never take a rest And keep on doing my best
the ugly writers

Raindrops

Raindrops is a poem written by John Marc Cruz and shared with The Ugly Writers under the theme Terrible Ideas for the month of July.   Raindrops   Stuck, In the middle road. Sky’s discharging its emotion. And maybe I…