the ugly writers

Para Sa Lahat Ng Kinalimutan

Makalilimutin ka. Kaya naman ako lagi ang umaalala. Kaya lang sa hindi ko malamang dahilan, mukhang kinalilimutan mo na talaga ang mga bagay kung saan ako masaya.

Shattered Fragments

I know you’re sad. All of a sudden you found yourself in an unfair situation — collecting all the broken pieces of your soul. I don’t know what is the reason for your unhappiness. Perhaps, people failed you, rejected you,…