the ugly writers

Para Sa Lahat Ng Kinalimutan

Makalilimutin ka. Kaya naman ako lagi ang umaalala. Kaya lang sa hindi ko malamang dahilan, mukhang kinalilimutan mo na talaga ang mga bagay kung saan ako masaya.