Umpisa sa pagwawakas

Paano wawakasan ang isang bagay na ni kailan man hindi alam kung paano naumpisahan? Kung siyang naumpisahan, bakit ganito ang kinasapitan? Ang aking damdamin inilipad sa ere ng iyong matatamis na salita at ngiti . Ang mga titig na syang nagpabilis…