the ugly writers

Senyales

Isang senyales lamang Panginoon. Sapagkat naririnig ko na ang tren. Napakalakas ng tunog nito.Nararamdaman ko na ang pagyanig ng lupa habang ang aking mga palad ay nakalapat habang ako ay humihingi ng kapatawaran.Nang maya-maya pa ay...
I need a sign

I Need A Sign

The people who will love you, encourage you, guide you, support you and even lovingly rebuke you. They will also be the ones that say- Your GPS is wrong. Turn around. Go back to where you were. Try again. Don't give up.