Dayuhan

Dayuhan

Ang dayuhan ay lubhang namangha sa dalaga.
Pagkat taglay nito ang ganda ng isang diwata.
Kaya naman dali dali syang nag-alay at sumamba sa kanya.
Pinuno nya ito ng malamusikang salita sa gabi’t umaga.