the ugly writers

Kakayanin ko

Natatakot akong mawalan na ng tuluyan ang kumpyensa ko sa sarili na nakakayanin ko. Natatakot ako sa lahat ng disappoinment na matatamo ko mula sa tao nag titiwala na kaya ko. Natatakot ako magsimula ng panibago kasi nasanay na ako.