the ugly writers

Walang Gana

Oo, nakakapagod na ang makipabuno sa takbo ng buhay ngayon. Minsan ay naisip mo na rin na sana ay maglaho ka nalang na parang bula upang matapos na ang lahat. Lahat ng nararanasan mong pagkabagot, paghihirap at pagka antala sa iyong buhay.