If 3 years ago The Ugly Writers

If 3 years ago

Would the heavens allow us to meet in a different time in a different place other than in our time and in our universe? Could we exist in a different period because i’d still want us to meet and know each other?

Siyam dapat

Tumatakbo.. Kahit saan man patungo Tumatakbo.. Sa lugar na hindi sigurado Tumatakbo.. Kasabay ng ikot ng mundo Binabalewala ang pagod Tumatakbo.. Baka sakali makalimot kahit paano.. Huminto ako, umupo. Bumuntong hininga at tumingala sa langit.. Nagtatanong sa isip, at kumakapa…