Ann

SINTA

Sinta
Malayo man ang pagitan Iyong pakatandaan Pagmamahal ko sayo'y Hindi mapapantayan