the ugly writers

Maskara

Kailan ako makakaalis? Sa makamundo at maruming gawain Ang diyos at sarili'y hindi ko na kilala Kahit ang katinuan ko'y inagaw na nila

Maskara

 

Marangyang tahanan, Magarang kasuotan
Pambiharang sasakyan
Mga alahas na kumikinang
Ano ang halaga kung ang pag katao
Ko’y niyuyurakan ng iba

Hindi ko sila masisisi, sapagkat ako’y nagkamali
Ibinigay ko ang layaw ng aking sarili
Kapalit ng inosente kong ngiti.

Nasilaw ako ng karangyaan
na saakin ay luminlang.
Inakalang sa aking mga pangarap
Ito ang katuparan
Ngunit bakit impyerno ang aking kinasadlakan

Sa pag aakalang ito ang mag aalis sa akin sa kahirapan
Agad ko itong sinunggaban ngunit ang kapalit pala’y alisin sa akin,
danagal at pag katao
Na hindi ko na maibabalik kahit anong linis ang gawin ko.

Sapagkat ako’y nilamon na ng sistema
Isinusuot ko ang aking maskra
Ang isang sulok ng aking pagkatao
Itinatago ang tunay na ako

Kapag suot ko ang aking maskara
Ako’y nagbabalatkayo
Sa likod ng nakatagong mukha
Ang kaluluwa kong lumuluha

Kailan ako makakaalis?
Sa makamundo at maruming gawain
Ang diyos at sarili’y hindi ko na kilala
Kahit ang katinuan ko’y inagaw na nila

Sa pag aakalang ito ang mag aalis sa akin sa kahirapan
Agad ko itong sinunggaban ngunit ang kapalit pala’y alisin sa akin,
dangal at pag katao
Na hindi ko na maibabalik kahit anong linis ang gawin ko.

Sapagkat ako’y nilamon na ng sistema
Isinusuot ko ang aking maskra
Ang isang sulok ng aking pagkatao
Itinatago ang tunay na ako

Kapag suot ko ang aking maskra
Akoy nagbabalat kayo
Sa likod ng nakatagong mukha
Ang kaluluwa kong lumuluha

Kailan ako makakaalis?
Sa makamundo at maruming gawain
Ang diyos at sarili’y hindi ko na kilala
Kahit ang katinuan ko’y inagaw na nila

Pagsisihan ko man ang lahat ay huli na
Hindi na maibabalik pa, dangal
kong kinuha nila.

 

If you liked Maskara, please support Sheng Milante Castro by visiting her Facebook Page at Pink Diary. You can also check out previous entries for Missed Shots here.

Sheng Milante Castro

Sheng Milante Castro

Articles: 8

Leave a Reply