Edcel Jan Pelayo

Edcel Jan Pelayo

CATARACT

the ugly writers
Sa pag-aayos ng paningin, mahanap kaya ang lunas kung talusira ang ating nakikita.