the ugly writers

CATARACT

Sa pag-aayos ng paningin, mahanap kaya ang lunas kung talusira ang ating nakikita.

Cataract is a tagalog poem written and shared by our newest member, Edcel Jan Pelayo as a closing piece for the theme All Filipino, only here at The Ugly Writers.

CATARACT

Kinakatarata ang ala-ala,
lumalabo ang lente ng pagsinta
pinupunit ang imahen
ng nakaraan.

Sa pag-aayos ng paningin,
mahanap kaya ang lunas
kung talusira
ang ating nakikita.

Dilat na dilat tayong
binubulag ng pag-ibig.

 

Kung naibigan mo ang likhang Filipino na Cataract, basahin ang iba pang obra dito:

the ugly writers

the ugly writers

the ugly writers

the ugly writers

Edcel Jan Pelayo

Edcel Jan Pelayo

Articles: 1

One comment

Leave a Reply