John Ernest Davis

pinta

inbound2590202946246371303
Ang ganda mo sa tuwing tinatalo ng dilim ang liwanag ng munting dilaw na ilaw sa dingding.