Jelyn V. Chavez

Jelyn V. Chavez

Ang Tunay na Saya

the ugly writers
Walang pag-ibig na sa huli ikaw rin ang kawawa.. Mahalin nalang natin ang sarili at magpakatotoo. Sapagkat ang tanging nagkapagpapasaya ng iyong buhay Ay ang sarili mo lamang.