Jonjie Villegas

Mga Batang 90’s

Mga Batang 90s
Dati rati ay napaka simple ng buhay, Ng mga kabataang walang iniisip na anumang bagay. Sila’y nagsisipag at nagtatagisan sa skwela, Magagalang at sumusunod sa magulang.