Kaye Hibe Hernandez

Kaye Hibe Hernandez

Patuloy

the ugly writers
Daan-daang silid ang napuntahan, Walang tinagalan; lahat pinagsarhan. Nakakapagod 'no?