Default image

Sarte Lavinia

My Legacy

When I asked people what is their first impression to me, most often they will say 'I thought you are just like Lavinia inggitera.'

Instrumento

instrumento theuglywriters
Kelan kaya na ang solusyon ay kusang kakatok sa aking pintuan At papapasukin nang buong hospitalidad na para bang bisitang galing sa ibang bayan Pilipinas bumangon ka at tutulungan kita Upang ang aking kabataan ay magkaroon ng halaga.