MINDANAO

Unang Eksena: Malaking Pagpupulong ng mga matataas na opisyal sa Bayan ng Ardiente -Pagtapos ng Pagpupulong Dani : Lahat kayo dito ay inaanyayanan ko na dumalo sa isang malaking pagsasalo. Emilio : Para saan ang malaking pag sasalo? Imelda : Tiyak na maraming dadalo lalo na…