Kakapit kahit masakit na
Lalaban dahil kakayanin pa
Hihinto pero hindi susuko
Ipagpapatuloy hanggang sa dulo
Mahirap pero magagawa
Tatapusin kahit lumuluha

Haharapin ang madla
Kahit mukang kawawa
Ipapakitang ako’y matatag
Kahit sa kaloob looba’y basag
Hinding hindi magpapatalo
Kahit na sinomang luko luko

Tatapusin ang laban nato
Buo ang loob, taas noo
Hindi magpapatalo
Kahit na  kanino
kahit pa sa takot ko

Ayan na malapit na
Tanaw ko na ang linya
Aabutin ko ang bandera
Ang lakbaying ito’y matatapos na

eto na ang bandera, akin na itong hawak
Iwawagayway ng buong galak
Ako ang panalo sa patimpalak