aking bituin

Aking Bituin

Minamasdan kislap mo sa ibabaw ng langit Mala anghel mong muka'y sa isip di mawaglit

Abot tanaw ang iyong kislap
Lagi ko itong tanaw sa alapaap

Ang ‘yong makislap na ngiti
Hatid saki’y kakaibang kiliti

Ika’y aking bituin sa langit
Araw, gabi’t masdan iyong rikit

Hanggang tingin na lang ba, ikaw aking giliw
Darating kaya ang araw na ika’y mapasakin din

Pano kaya makakamit, ang tulad mong dilag na marikit
Na tipong mga mata ko’y napako na’t di maipikit

Minamasdan kislap mo sa ibabaw ng langit
Mala anghel mong muka’y sa isip di mawaglit

Oh bituing maningning
Dinggin mo sana itong aking daing

Abot tanaw na lamang ba kita
Sana’y bumaba ka’t maging abot kamay ko na

Pakinggan mo sana tula ng isang aba
Na sa iyong kagandaha’y lubos na humahanga

Bigyan sanang pansin
Itong aking damdamin

Iniibig kita,
Saksi ang buong langit

Itinatangi kita,
Kailanma’y di ka ipagpapalit

Oh aking bituing marikit sa langit
Ako yata’y masisiraan na ng bait

Di ko kayang mawala ka sa aking paningin
Puso mo ba’y paano mapapasaakin

Oh binibini, aking sinisintang pag ibig
Pakinggan itong sinisigaw nitong aking dibdib

Mahal kita sana ganun kadin sa akin.

Sir Eyyy

Sir Eyyy

Sir Eyyy is a man of dreams and of wisdom. Taking his big leap to reach the stars. Striving to be a catalyst of change and of goodwill. He wish to travel across the globe to witness the amazing beauty this vast world can offer. He is a poet and a writer. He writes to express and not to impress. Catch more of him on his blog at www.thesojournerscreed.wordpress.com

Articles: 13