Basahin natin ang dagat, mahal,

ngayong ang bawat alon

ay asul na pahinang paunti-unting

tumitiklop patungo sa baybayin.

Itong kabanata ng dagat

kung saan naglalayag, namamangka

tayo sa mga posibilidad

kahit na walang sagwan.

Niyayakap tayo ng pintig

ng mga along tinutupi natin

at hinahandugan ng mga talulot

ng diwatang pulang rosas.

Binabasa rin kaya tayo ng dagat,

nauunawaan kaya nito kung bakit

may mga islang pinipiling

maging bahagi ng isa pang isla?