Lensey Etcubanas

Lensey Etcubanas

Pauwi Na

the ugly writers
Araw-araw ganito tayo. Tatlumpung minuto nating binabaybay ang Ayala papuntang terminal ng UV Express. Ako ba-byahe papuntang Maynila, ikaw pa-Rizal. Tatlumpung minutong minsa’y tahimik, minsa’y maingay. Ngunit lagi, may kwento.