the ugly writers

Pauwi Na

Araw-araw ganito tayo. Tatlumpung minuto nating binabaybay ang Ayala papuntang terminal ng UV Express. Ako ba-byahe papuntang Maynila, ikaw pa-Rizal. Tatlumpung minutong minsa’y tahimik, minsa’y maingay. Ngunit lagi, may kwento.

Pauwi Na

 

“May nakilala kasi ako…” sabi mo habang naglalakad.

Araw-araw ganito tayo. Tatlumpung minuto nating binabaybay ang Ayala papuntang terminal ng UV Express. Ako ba-byahe papuntang Maynila, ikaw pa-Rizal. Tatlumpung minutong minsa’y tahimik, minsa’y maingay. Ngunit lagi, may kwento.

“May kwento ako…”

‘Yan madalas ang bungad ko. Waring humihingi ng pahintulot bago tumuloy. Matagal na tayong magkaibigan. Kung bibilangin ang taon, humigit-kumulang limang taon na. Pero hindi ko pa rin magawang mag-kwento lang basta. Pakiramdam ko, wala tayo sa ganoong antas.

“Heto na naman tayo…”

Madalas mong angal. Lagi, sasagutin ko ito ng,

“Sige na, makinig ka lang. Kahit h’wag ka nang magsalita.”

Kukunot ang iyong noo pagkatapos ay tatango, parang susuko at sasabihing,

“Oo na, sige na.”

Kapag narinig ko na ang pagpayag mo, katulad ko ang isang batang ibinili ng lobo sa labas ng simbahan: sabik at walang pagsidlan ng tuwa.

Hindi ko alam kung bakit o ano, basta may taglay kang bagay na parang nagbubukas saakin sa mundo. Na parang nakapagpapalaya ng loob. Kumportable akong maging ako sa tabi mo. Pero aaminin ko, hindi pa sapat upang ipakita ang buong ako.

Pakiramdam ko’y, gano’n ka rin. Bawat istorya na inilalahad mo ay parang may kulang. Kumpleto ang detalye: kung saan ka namasyal, sinong kasama mo, anong ginawa mo. Ang nalilimutan mo lang banggitin ay kung ano ang naging pakiramdam mo sa mga oras na iyon.

Pansin ko’y kumportable ka ring maging ikaw… Ngunit hindi rin ito sapat para ipakita ang buong-buong ikaw.

Nakakulong tayo sa ating kani-kaniyang mga kahon, na may mangilan-ngilang butas. Sapat para ipasilip sa isa’t isa ang mga gusto lang natin ipakita.

Marahil, wala pa tayo sa antas na handa na tayong buksan ang mga kahon at humarap ng buo sa isa’t isa.

Lumipat sa kulay berde ang kanina’y pula. Senyales na pwede na tayong tumawid sa kabilang kalsada.

“Tara, bilis!” sabi ng lalaki sa mga kaibigan niya sa tabi mo. Nagmamadali, kahit marami-rami pa naman ang oras.

Tayo, dahan-dahan lang… Lumipat ka sa kaliwa ko, kung saan mas malapit sa sasakyan. Ganito ka lagi. Hindi mo man hawakan ang kamay ko, kita ko sa kilos mong inaalalayan mo rin ako.

May ilang segundong katahimikan. Hanggang sa binasag mo ito at sinabing, “may nakilala kasi ako…”

Kakaiba ang tono ng boses mo. May tuwa, ngunit may kaunting hiya.

“Hindi ko alam kung bakit sinasabi ko sa’yo ‘to,” sabi mo sabay kamot sa ulo.

Ang dami mong paligoy-ligoy, maingat na hinahabi ang bawat salita. Naisip ko, baka magpapakawala ka ng isang sikreto at hindi ko alam kung handa ba akong malaman ito.

Ngunit, hinintay ko ang sunod mong sasabihin.

“May nakilala ako at sobrang tugma kami,” sabi mo habang pinaglalapat ang dalawang kamay, akmang magdarasal.

“Kinikilala pa namin ang isa’t isa… Pero alam mo iyon?” tumigil kang saglit, lumikot ang mga daliri na parang may hinahanap.

“Sobrang swak kami.” / “magkasundo kayo?”

“Oo!”

Daig mo ang paslit na ibinili ng lobo sa labas ng simbahan. Ikaw ay patuyo nang halaman sa unang araw ng tag-ulan. Kakaiba ang ngiti mo. Mas buhay, mas totoo.

Noong mga sandaling iyon, napatunayan ko: totoo ngang ngumingiti ang mga mata. Nakita ko mismo sa’yo habang ikinukuwento mo siya.

Iyon rin ang unang beses na hinayaan mong ipakita ang sarili mong hubad. Inilahad mo, maski liku-liko, ang buong kwento. Lahat ng ano, sino, paano, kailan, pati ang pakiramdam. Ipinakita mo saakin kung ano ang epekto niya.

“Masaya ako para sa’yo.” sambit ko bigla-bigla. Sobrang bilis kong nabitawan ang mga salita, hindi ko na nasiguro kung totoo ito.

Binilisan ko ang lakad… at binilisan pang lalo…

Nagpaalam tayo sa isa’t isa nang marating natin ang terminal. Ako pa-Maynila, ikaw pa-Rizal. Ganito tayo araw-araw. Tatlumpung minutong minsa’y tahimik, minsa’y maingay. Ngunit ngayon, marahil huli na.

 

Read more entries under the theme Missed Shots only here at The Ugly Writers:

the ugly writers

the ugly writers

the ugly writers

the ugly writers

Lensey Etcubanas

Lensey Etcubanas

Articles: 3

26 Comments

Leave a Reply