Ang mata ni JD

 

                                                             Yung pinag gayahan at yung dinrawing

Tools Used: 3B, 4B, HB, Charcoal Dark and Medium

Paper Used: Corona Sketch Pad